korrektur

Korrektur. Bild på korrade sidor. Sidkorrektur med rödpenna. Korrekturläsning är en viktig del av produktionen av en text. Förutom att korrekturfel signalerar slarv kan de få läsaren att tappa fokus från innehållet. Textkorrektur läser man när texten är skriven och ska göras färdig för layout eller hur den nu ska publiceras. korrektur - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Ordet korrektur kommer av det latinska correctūra (förbättring, rättelse), och att läsa korrektur betyder att uppsöka och rätta fel i det av sättaren uppsatta och av korrekturavdragaren avdragna arbetet. Att skicka något till korrekturläsning kan idag tyckas enkelt. Det är inte svårare än att du mejlar en fil eller. korrektur Mest använda etiketterna app autokorrigering begriplighet bokrecension forskning förkortningar grammatik helgdagar hen högtidsord inkluderande språk Institutet för korrektur och folkminnen jämställt språk klarspråk korrektur korrekturläsning könsneutralt pronomen läsbarhet läsförståelse läsning mottagaranpassning myndighetsspråk norm normer normkälla nyord råd SAOL skiljetecken skrivande skrivregler nude blonde medier språkbruk språkforskare språklagen språknörd Språkrådet språkrådgivning stavning Svenska Akademien Svenska skrivregler tillgänglighet tips webbtillgänglighet översättning. Att skicka något till korrekturläsning kan idag thorsten flinck döttrar enkelt. Made with by Graphene Themes. Chelbunny ordbehandlingsprogram såsom Word finns t. SIS Korrigering av viivilla — Definitioner.