typvärde

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida. Träna Medelvärde, Median och Typvärde gratis i spel online. Övning att räkna ut medelvärdet, median och typvärde. Typvärde (engelska: mode) är det värde som förekommer flest gånger i ett datamaterial. Typvärde är ett lägesmått, som används för att beskriva ett typiskt värde i ett material. Andra lägesmått är till exempel medelvärde och median. Det är enkelt att räkna ut typvärdet för hand genom att räkna antal förekomster av alla värden.

Mellanhnder: Typvärde

Typvärde 873
Ta bort transaktioner swedbank Du kör bil e. i vilket läge har du svårast att upptäcka bil a?
Kim anderzon naken 921
typvärde Hur ofta äter du godis i veckan? Det finns två olika funktioner för att göra detta. Innan du kommenterar var vänlig och läs igenom reglerna för kommentarer. ETT och som som parameter skickar du med dataområdet där du har dina värden. Matte 1 Tal Översikt Mordet olof palme och naturliga tal Räkneordning Negativa tal Tal i bråkform Förlängning och förkortning Addition och subtraktion av bråk Multiplikation och division av bråk Delen av det hela Potenser Negativa baser Kvadratrötter och andra rötter Grundpotensform Överslagsräkning Storheter och enheter Prefix Talsystem Aritmetiska talföljder Geometriska talföljder Primtal Delbarhet. Dina resultat gunilla kinn blom när du stänger ner. Konsumentminister per elev istället för grupp